Skip to Content

Vindkraftverk

Vill uppmärksamma hela Väckelsång på vad man planerar att bygga i Östad/Uråsa..
Dessa vindkraftverk kommer inte bara påverka Uråsa, Östad, Holmåkra, Bosatorp utan i högsta grad även hela närområdet.
De är planerade att bli 250 meter, vilket gör att de kommer uppfattas på väldigt långt håll, både visuellt, ljus och ljudmässigt.
Jag uppmanar Er som vill fortsätta att ha upplevelsen av natur och tystnad oförstörd att lämna Er synpunkter till berörd person, läs underlaget.

https://ensucon.se/samrad?fbclid=IwAR2kTy1xnOQ1iTeW2x2c2VbbRiaxOgvUwQfqTliOYP4BNlHx6N2jBzLKcU

Christian Elmqvist