Skip to Content

Vindkraftsplaner i Östad och Uråsa rör upp känslorna

Invånare oroas över ljudnivåer och förändrad landskapsbild


Riskerar att bli granne med vindkraftspark! De 250 meter höga vindkraftverken förändrar hela
landskapsbilden och frågan är hur vi påverkas av ljudnivåerna, säger Therése Ivarsson och Per
Thörn med barnen Axel, Alice, Ebba, Linus och Linnea.

Energiföretaget BayWa re planerar att uppföra fem stycken 250 meter höga vindkraftverk i trakterna kring Uråsa och Östad nära Väckelsång. Flera invånare ifrågasätter nu själva förfarandet och protesterar mot vindkraftsetableringen som de menar hotar den levande landsbygden. Per Thörn och Therése Ivarsson i Östad riskerar att få fyra vindkraftverk inom 1,3 kilometers avstånd.
– Hela landskapsbilden förändras och frågan är hur vi kommer påverkas av ljudnivåerna.

Bakom vindkraftssatsningen i Uråsa och Östad i nära anslutning till Väckelsång står det internationella energibolaget BayWa re som är en snabbväxande aktör inom vindkraftsenergi.
– Vi förvaltar idag cirka 100 MW (megawatt) vindkraft motsvarande 35 vindkraftverk och kommer att inom ett år ha fördubblat den siffran, berättar Håkan Wallin, VD för Baywa re Scandinavia.

Varför är just Uråsa gynnsamt för vindkraft?
– Området erbjuder bra markhöjd och goda vindförhållanden. Dessutom är det redan exploaterat i form av ett flygfält och omgärdat av produktionsskog, vilket gör att det finns få naturvärden att beakta i samband med en vindkraftsetablering.
Men den fågelrika sjön Åsnen ligger bara några kilometer bort, finns det inte en risk att vindkraften kan störa fågellivet?
– De fågelutredningar som gjorts för projektområdet visar att det inte finns någon påtaglig risk för att vindkraftsverken skulle orsaka skador på fågelbeståndet.

Totalt vill BayWa re sätta upp fem vindkraftverk, som kommer ha en höjd på 250 meter. I nuläget kan dock inte företaget svara på exakt vilken typ av vindkraftverk som kommer att byggas.
– Idag arbetar vi med vindkraftverk som kan ha en effekt på upp till 6,5 MW. I Uråsa räknar vi på en årsproduktion elenergi om 60 500 MWH, vilket motsvarar 12 000 villors hushållsel. Men potentialen är att det kan bli runt 90 000 MWh per år.

När hoppas ni kunna börja bygga vindkraftverken?
– Inom fem år från ansökan om tillstånd. Normalt tar sedan själva uppförandet 1-2 år. Så om 5-7 år borde vindbruksparken kunna vara i drift.

Beskedet om planerna på en vindkraftsetablering i Uråsa och Östad var överrumplande för många invånare och reaktionerna är starka. Några som reagerat är Per Thörn och Therése Ivarsson som med sina fem barn bor på en gård i Östad i nära anslutning till den planerade vindkraftsparken.
– Vi kommer ha fyra av vindkraftverken inom 1,3 kilometers avstånd. Verken blir groteskt stora, 250 meter höga! Det kommer förändra hela landskapsbilden och dessutom oroas vi över ljudnivåerna. Hur kommer det lågfrekventa ljudet påverka oss och våra djur? Det är många frågetecken.
Per och Therése menar också att BayWa re i sin presentation gett en förvrängd bild av miljön runt vindkraftverken.
– När man läser deras beslutsunderlag så får man intrycket av att vindkraftsparken enbart omges av skog, men här runt omkring finns en mycket levande landsbygd med mängder med bostäder, gårdar och företag. Vindkraften byggs nära byar som Uråsa, Östad, Holmåkra, Värends Nöbbele och Säljeryd. Det här beslutet berör därför väldigt många människor!


Vi ställer oss väldigt kritiska till hur BayWa re skött själva förfarandet och informationen till
oss närboende. Det känns som att företaget försökt smyga igenom projektet, säger Magnus
Söderqvist och Magnus Lundqvist.

Magnus Lundqvist och Magnus Söderqvist från Holmåkra respektive Värends Nöbbele har också engagerat sig i kampen mot vindkraftsetableringen. De är särskilt kritisk mot själva förfarandet och hur BayWa re skött informationen ut till de närboende.
– Mitt under semestertid den 4 augusti håller BayWa re först ett myndighetssamråd där varken Växjö eller Tingsryd kommun deltar. Den 27 november inför julen skickar man sedan ut ett kortfattat informationsbrev till berörda invånare. Brevet innehåller ett mobilnummer som ingen svarar på och en hänvisning till en hemsida där man ska kunna ladda ner samrådsunderlaget som är på 50 sidor plus 75 sidor bilagor. Sista dagen att svara på är den 18 december. Efter protester förlängs tiden för samråd till 27 december.
Hur tolkar ni företagets agerande?

– Att de försöker smyga och smussla igenom det här. Planerna på vindkraftsetableringen kom som en total överraskning för oss invånare. Informationen har varit obefintlig och vi känner ingen som helst tilltro till företaget.

Dessutom menar de att underlaget innehåller felaktigheter och vilseledande information.
– Bland annat står det att man gjort fältobservationer och kunnat konstatera att det inte finns någon tjäder i området. Men vi som bor här vet att det mycket väl finns tjäder!
Läser man sedan noga i underlaget består företagets så kallade fältstudie av sex timmars observation under en dag, nämligen den 28 april 2017.

Hur går ni vidare i kampen mot vindkraftsplanerna?
– Vi håller på och mobiliserar bygdens folk. Det har varit ett fantastiskt gensvar och engagemang. Nästa steg nu är att se till så att kommunens politiker får rätt information och beslutsunderlag. Det är viktigt att beslutsprocessen går rätt till.

DAVID FÄRDIGH