Skip to Content

Väckelsångs hembygdsgård har öppet i stallet INSTÄLLT

                     

Väckelsångs  hembygdsgård

har öppet i stallet 

Söndag 22 november   13.00-16.00
      C:\Users\Hembygdsgården\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1R269F6G\grill-sausages-738080_960_720[1].jpg                                        Bildresultat för granbock

         Kom och ta en                                  och klä din granbock

          korv från grillen

            

     Daniel Hellgren finns på plats och säljer sina 

     smidessaker.

              Tag med stomme, tråd och sekatör.

Kennert Einarsson säljer stommar.

Vi håller med granris men tråd finns att köpa.Hjärtligt välkomna

Hembygdsföreningen och Bildresultat för vuxenskolan