Skip to Content

Söker VIK dig???

Om du svarat ja på de här frågorna ska du läsa vidare. Då kanske du är en av dem som kliver in i VIK motions barngympaledargäng till hösten, skaffar sig användbara meriter som kommer kunna användas när du söker jobb framöver och får tillfälle att utvecklas som person samtidigt som du gör en insats för folkhälsan och för yngre barn. För enkelhetens skull hoppas vi du som ansöker bor i eller i närheten av Väckelsång.

 

VIK motion har vuxit successivt och består idag av ett femtontal aktiva som ser till att vi har regelbunden gruppträning för vuxna nio månader om året och ett par olika barngympagrupper i Väckelsångs idrottshall. Nyligen har vi fått det glada beskedet att Svenska Gymnastikförbundet beviljat oss medel för en utbildningssatsning. Den största delen av medlen kommer vi investera i grundutbildning för våra barngympaledare. Det rör sig om en gedigen baskurs som omfattar två dagars utbildning. Utbildningen är förlagd till Väckelsång och går av stapeln 15-16 juni. Kursen ger kunskap i gymnastikens grunder, positivt ledarskap samt barns och ungdomars utveckling. Nu ger VIK motion 2 unga möjlighet att gå kursen gratis. I gengäld förväntar vi oss ledarengagemang under verksamhetsåret 19/20. Vi vänder oss till unga i en tid i livet då det kanske är oklart om en kommer att befinna sig på samma ställe under lång tid framöver. Studier och annat gör att bostadsort skiftar. Därför ser vi att ett tidsspann på ett år är rimligt. På ett år kommer du hinna börja slipa på din egen ledarstil, tillsammans med övriga i barngympaledargänget. Du kommer med kursen som bas kunna planera och genomföra egna pass, men hela tiden ha andra ledare att bolla idéer med. När året är slut sammanfattar vi dina insatser i ett intyg som du kommer kunna använda som referensbrev när du söker jobb. Givetvis är du välkommen att fortsätta ditt föreningsengagemang också efter det. Barngympan har hittills legat på lördagsförmiddagarna och de fyra i ledargänget har parvis ansvarat för ungefär sju pass per termin. Exakt upplägg diskuteras inför varje termin. Blir du en av oss och går kursen så kommer du självklart ha inflytande över planeringen!

Låter det här intressant? Mejla då några rader till motionsgruppenvik@gmail.com senast 19/5 och berätta om dig själv och varför du skulle vilja gå kursen och bli ledare! Skriv ”ledarsatsning” i ämnesraden.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi utgår också från att du delar idrottens värdegrund och är medlem i Väckelsångs IK. Är du inte medlem så hindrar det dock inte att du söker. VIKs medlemsår löper från sommar till sommar. Du som ännu inte är medlem är välkommen att bli det kommande verksamhetsår.
Hälsningar från VIK motion, via Jessica Nyberg (barnaktivitetsansvarig), Sara Hultqvist och Elin Persson (verksamhetsansvariga VIK motion)