Skip to Content

Richard Jomshof besökte Väckelsång

Ett konservativt block med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna
som får egen majoritet. Så ser visionen ut inför valet 2022 enligt Sverigedemokraternas
partisekreterare Richard Jomshof som nyligen gästade Väckelsång i samband med ett
SD-möte. Han berättade också om när han förlorade lärarjobbet i Växjö 2004.
– Jag förlorade jobbet på grund av mitt engagemang i Sverigedemokraterna, och
det var då jag valde att satsa 100 procent på politiken!I början av 00-talet jobbade Richard Jomshof som lärare på gymnasieskolan ProCivitas i
Växjö, men då det i media framkom att han var fritidspolitiker för Sverigedemokraterna ledde
det fram till att han förlorade sin anställning.
– Jag hade tänkt fortsätta kombinera lärarjobbet med rollen som fritidspolitiker i
Blekinge, men när jag inte fick jobba som lärare längre valde jag istället att satsa 100
procent på politiken.
Idag är Richard partisekreterare i Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna, men det
här med pedagogik och undervisning har han inte helt släppt. Nyligen gästade han Tingsryd
kommuns SD-förening som höll möte på Björkeborg i Väckelsång. Richard höll en
föreläsning på temat ideologi.
– Vi behöver prata mer ideologi i Sverige. Det blir alltför ofta tjafsigt och snuttifierat i
den politiska debatten. För att lyckas nå sina mål i politiken är det jätteviktigt att ha en
ideologisk kompass.
Hur skulle du vilja beskriva Sverigedemokraternas ideologi?
– Vi är ett socialkonservativt parti. Att vara konservativ innebär inte nödvändigtvis att
man bara vill behålla allt det gamla, men däremot anser vi att när man rör sig framåt så
bör man också ha en blick riktad bakåt. Vi anser att människan har ett behov av att
värna om sina rötter och att känna samhörighet.

Inför valet 2022 är målet enligt Richard att skapa ett konservativt block bestående av
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
– Visionen är att vi tre ska få egen majoritet i riksdagen. Det är den enda framkomliga
vägen som jag ser det!
Sverigedemokraterna har de senaste åren gått kraftigt framåt i opinionen, men att det likväl
inte resulterat i politiskt inflytande känns jobbigt tycker Richard.
– Att Sverigedemokraterna växer är inget självändamål. Vi finns till för att förändra
samhället. Att stå vid sidan och inte ha makt är frustrerande.

DAVID FÄRDIGH