Skip to Content

Rapport från en numera rotfast

Av: Gunnar Holmström

Jag inser att det inte är resebrev jag numera skall skriva. Bussresor till och från Tingsryd med någon sällsynt äventyrligare färd till och från Växjö är ju inget att skriva hem om, om man säger så.

Under mina irrfärder runt jorden har jag slitit ut ett antal resväskor , varav några rester numera finns instoppade i ett av vindsförråden i det hus där jag nu får betrakta mig som bofast. Att jag just för gott skulle slå ner mina bopålar i Väckelsång får väl betraktas som ett spel av tillfälligheter och en ödets ironi. Bopålarna i det hus jag nu bebor med hustru Thitaree slogs för övrigt ner så tidigt som 1928, men de står ännu stadigt.

Mången anförvant och vän har menat att jag nu hamnat på vischan långt ute i nästan ingenting. En smula sårad drar jag ett tjockt streck under gatuadressen, som är Centrumgatan 3, och därmed pekande på det faktum att centrum är här, där min personliga brännpunkt finns och där jag bor – och det kan ju inte vara fel.

Thitaree med sina indokinesiska rötter har inga som helst svårigheter att se Väckelsång som sitt eget ”Mittens rike” mitt i Småland. För henne är det i alla möjliga avseenden en veritabel nystart. Nu laddar hon för fullt inför en ny termin i skolan för att ta ytterligare ett steg på vägen mot att skaffa sig kompetens för kommande studier på högskolenivå.

Vi kom att prata om min studiebakgrund och Thitaree lyste upp när hon insåg att jag hoppade av från andra ring i mitt gamla latingymnasium och alltså inte, som hon konkluderade, har klarat gymnasiet. Hon har alltså goda möjligheter att skaffa sig en högre formell grundutbildning än sin make. Det förefaller öka hennes motivation till att satsa ytterligare ansträngningar.

Kan jag göra henne glad med bara ett så torftigt exempel ur min personliga misslyckandekatalog är det ju förträffligt. Det finns faktiskt också en minst lika diger katalog över framgångar kan jag förtälja, men min blygsamhet förbjuder mig att bläddra i den så här offentligt...

Men, OK - ett exempel må väl vara beslutet att bli bofast och att göra allvar av hustruns förslag att vi skulle bli husägare på Centrumgatan. Här finns numera också en ateljé, som vid behov kan förvandlas till ett litet galleri. Vilka presumtiva framgångar som kan genereras ur detta är ännu så länge förborgat. Måhända är det skrivet i stjärnorna?

Jag är emellertid nöjd med det som råder just för närvarande och riktigt nöjd är jag att kunna konstatera att sylt på lika delar svarta vinbär och röda krusbär är en veritabel höjdare!

Njut nu av denna den sista sommarmånadens hugsvalelse, tänk goda tankar och ha framtidshopp önskar