Skip to Content

Populärt författarbesök i Väckelsång!

Lars Mård besökte Väckelsång

och berättade om gamla kriminalfall i bygden.

I fredags kväll gästade författaren Lars Mård Björkeborg för att föreläsa om sin senaste bok, Landsfiskalens Kongarike. Det blev en underhållande och spännande historielektion om brottslighet och rättskipning vid förra sekelskiftet.  

Boken bygger på autentiska minnesanteckningar av Frans Wieslander, som var verksam som landsfiskal i Väckelsångstrakten i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Lars gav en intressant inblick i hur det var att jobba som brottsutredare på den tiden och berättade också om några uppseendeväckande kriminalfall från 1800-talets slut, bland annat om en mordbrand i Kvarnamåla.

Historia är ett populärt ämne och föreläsningen lockade mycket folk. Totalt 60 personer besökte Björkeborg och gick hem nöjda efter att fått sig en intressant och spännande historielektion.DAVID FÄRDIGH