Skip to Content

Otjen Spasiba Rolandsky!

Privjet alla medborgare! Nästa söndag är det presidentvalet i Ryssland. Allt talar för att
Vladimir Putin tar hem spelet ännu en gång, men frågan är om det blir en promenadseger i
värsta propagandastil eller om triumfen solkas ner av röstbojkotter och gatudemonstrationer.
Jag kommer nyfiket följa utvecklingen, men denna gång tyvärr utan min vän Roland
Rolandsky Sjödahl.

Han må bara var 168 centimeter i strumplästen men betraktas likväl som en av
världspolitikens giganter. Vladimir Putin har varit Rysslands härskare ända sedan 1999, då
Boris Jeltsin tämligen överraskande valde honom som sin efterträdare. Den ryska
konstitutionen föreskriver att ingen president får sitta mer än två mandatperioder i sträck, så
2008 gjorde Vladimir Putin en liten smart rockad och lät sin kompis Dmitrij Medvedev vara
president i fyra år, tills ordningen återställdes 2012 och Putin åter intog presidentpalatset. Nu
siktar han på ytterligare sex år, vilket skulle göra honom till den längst sittande ryska
makthavaren sedan Josef Stalin. Förutom aptiten på makt finns det faktisk ytterligare en
koppling mellan just dessa två härskare, då Putins farfar Spiridon jobbade som kock åt Stalin!

Vi har alla sett fotografierna när Putin hjältemodigt glidflyger med sibiriska snötranor, hur
han söver sibiriska tigrar, jagar på hästryggen i bar överkropp och kraftfullt välter omkull
motståndare i judoringen. Putin är en fena på att putsa på sin macho-image, och nog är han
populär bland det ryska folket. Men utomlands har man betraktat honom med kritisk blick
ända sedan Krim-annekteringen våren 2014, då Ryssland i trots mot alla internationella
konventioner la beslag på Krimhalvön, som då var en del av Ukrainas territorium.
Fördömanden har varit massiva men Putin har stått på sig. Relationerna med västvärlden i
allmänhet och NATO i synnerhet har blivit allt kyligare, och frågan är vad som kommer
hända under det som rimligtvis borde bli Putins avslutande presidentperiod, på vilket sätt
kommer han att sätta punkt? För att han vinner nästa söndag torde få betvivla. Den enda
riktiga oppositionskandidaten Alexei Navalnyj är förbjuden att ställa upp medan de övriga,
som Ksenija Sobtjak, Pavel Grudinin och Vladimir Zjirinovskij, mer är att betrakta som
ofarliga bifigurer som ska skänka en slags skenbar demokratisk legitimitet åt jippot.

Dessvärre får jag fortsätta att följa det ryska dramat utan min gode vän Roland Rolandsky
Sjödahl, som nyligen lämnade oss i stor saknad. Våra planer på att följa med redare Matssons
lastfartyg till Sankt Petersburg eller att åka Transsibiriska järnvägen förverkligades aldrig,
men däremot blev det många mustiga berättelser, roliga samtal och åkturer i din
ryskregistrerade bil. Det fordonet försatte dig för övrigt i trubbel i samband med
terrorattentatet i Stockholm den 7 april i fjol, då polisens nerver var på helspänn och
ryskregistrerade bilar verkade mer än lovligt suspekta. Med dragna vapen stoppade polispatrullen dig på en gata i Växjö, men dramatiken till trots behöll du lugnet och kunde muntert prata dig ur situationen. Men så hade du ju också bott 15 år i Moskva och upplevt
världen. Jag är dig evigt tacksam för alla lektioner du gav mig i det ryska språket och om det
ryska samhället. Otjen Spasiba, Rolandsky!!

DAVID FÄRDIGH