Skip to Content

Milstolpen vid Jeppahem restaurerad

I höstas noterades att milstolpen, inte så långt från Jeppahem (nr 43 i Riksantikvarieämbetes fornminnesregister), lutade kraftigt och att fundamentet hade skadats och delvis raserats. Efter skadeanmälan till Länsstyrelsen ombesörjde Sune Jönsson (Landskapsarkeologerna) att fornlämningen restaurerades.  Den bekostades av det statliga kulturmiljöanslaget som förvaltas av länsstyrelserna. Den intresserade, som vill veta mer om de gamla milstolparna, hänvisas till Väckelsångsboken 1994 där Erik Björklund skriver: Något om de gamla milstenarna i Väckelsång.

Bild 1. Det renoverade fundamentet och den upprätade milstolpen. Foto: Lars-Erik Englund.

Bild 2. Milstolpen i sin rätta miljö längs den gamla landsvägen mellan Väckelsång och Tingsryd. Foto: Lars-Erik Englund.