Skip to Content

Meddelande från kommunen

Nästa vecka (v. 42) kommer det att gallras i skogarna kring elljusspåret.

Privata markägare har beställt arbetet av Södra. Så det jag vill informera om är att det kan komma att vara skogsmaskiner i och runt spåret under en väldigt begränsad tid.

Hälsningar från Kenth Axelsson, Tingsryds kommun