Skip to Content

Filosofiskt Café på Björkeborg – Givande samtal som väckte många tankar!

Torsdagen den 21 september anordnade Björkeborgsföreningen och Det fria ordets hus i Växjö ett Filosofiskt Café. Temat var Trygghet & Brott. Kvällen inleddes med en kortare introduktion i ämnet där Jimmy Blondin reflekterade kring vad det egentligen är som gör att vi människor känner oss trygga eller otrygga.

  • Människor reagerar väldigt olika på saker och ting. Det är något som intresserar mig mycket, berättade Jimmy.

Magnus Carlberg, Väckelsångsbo och ordförande för Vård- och omsorgsnämnden i Tingsryd kommun, presenterade aktuell statistik från Trygghetsundersökningen.

  • Snart görs en ny undersökning. Om ni blir kontaktade, deltar gärna, uppmanade Magnus.

Efter den inledande presentationen togs diskussionen över av de cirka 15 deltagarna. Det blev många intressanta och tankeväckande synpunkter under kvällen. Överlag visade det sig att de flesta känner sig trygga i Väckelsång, något som bland annat nattpatrulleringen bidragit till.

  • Väckelsång är den ort i kommunen där flest engagerat sig i nattpatrulleringen och det har nog varit en positiv faktor, konstaterade Sören Johansson, ordförande i Björkeborgsföreningen.

Snabbare respons från polisen när det väl inträffar något var dock ett önskemål.

  • Att sitta i telefonkö i uppemot en halvtimme är inte okej, var en synpunkt som ventilerades.

Cecilia Jonsson, verksamhetsutvecklare och koordinator på Det fria ordets hus, var nöjd med filosofiaftonen i Väckelsång.

Jag fick många tankar och reflektioner med mig hem. Precis som det ska vara efter ett Filosofiskt Café!


David Färdigh