Skip to Content

Du har väl inte glömt???..........

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till Björkeborg? Genom ditt bidrag stöttar du
driften och underhållet av Björkeborg, bygdens träffpunkt vars lokaler du har möjlighet att
hyra billigt för både möten, föreläsningar, evenemang och festligheter.

Medlemsavgiften inbetalas på Bankgiro 5006-4484 eller via SWISH 123 050 34 25.

Medlemsavgifter för 2019:
Vuxna 150 kr, Ungdomar 50 kr, Familj 300 kr.