Skip to Content

Björkeborgs Byggnadsförening summerade givande 2019

2019 var ett givande år för Björkeborgs Byggnadsförening med såväl donationer som framtidsinvesteringar. Det konstaterade ordföranden Sören Johansson när styrelsen i fredags kväll höll sin årliga sammankomst för att tacka de ideella krafter som stöttat föreningen.Flera betydande satsningar har gjorts i Björkeborg under 2019, bland annat har B-salen försetts med en projektor, delar av ventilationssystemet har bytts ut och utanför byggnaden finns numera ett särskilt skåp med en hjärtstartare, åtkomliga för alla vid akut behov.– Vi har även genomfört stora målningsarbeten på utsidan. Mer än två tredjedelar av Björkeborg har nu målats om. Resterande tredjedel räknar vi med att klara av under 2020.
Underhållsbehovet i Björkeborg lär finnas kvar kommande år men lyckligtvis står föreningen på en solid ekonomisk grund.
– I år har föreningen dessutom fått en stor donation. Det är vi väldigt tacksamma för, sa Sören i sin årssammanfattning.Den årliga sammankomsten är ett sätt att tacka alla de som på olika sätt under året bidragit med ideella krafter för att förvalta och levandegöra bygdegården. Kvällen bjöd dessutom på en delikat trerättersmiddag, tillagad av föreningens kassör och tillika förstakock, Arne Holmberg.DAVID FÄRDIGH