Skip to Content

Att ha hjärtat mitt i byn

Två främmande fåglar, Thitaree från Thailand och Gunnar från Norrland, redde sig sitt bo mitt i Väckelsång. Man kan ju knappast bo mer i centrum än på Centrumgatan 3.
Men även om våra vaggor funnits på främmande platser långt bortom Smålands gränser har vi aldrig behövt känna oss som främlingar. Vi känner oss i högsta grad inkluderade i bygemenskapen.

Jag, Gunnar, kom från början till Väckelsång för att jobba som terapeut på behandlingshemmet som då drevs av Resurs Rehab AB.
I de lokalerna finns nu ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Dessa främmande fåglar kommer säkert också snart att känna sig hemtama i Väckelsång.
När behandlingshemmet startade fanns en viss skepsis i byn – eller rädsla snarare.
I sin okunskap trodde man att alkoholisterna och narkomanerna på behandlingshemmet skulle ställa till med en massa elände. Men man lärde sig snart att nyktra och drogfria människor som vill ändra sina liv är som alla vi andra, bara en smula mer ömtåliga.
Ömtåligheten och utsattheten gäller nu i väldigt hög grad de ynglingar som kommit till Väckelsång efter sin flykt från diverse hemskheter i ursprungsländerna.
Så som jag har lärt känna människorna i Väckelsång kommer dessa nya byinvånaren att få samma fina bemötande som gavs till patienterna på behandlingshemmet och som mött andra som kommit hit med rötter från avlägsna platser.

När jag efter pensionen kom hit och sommarvikarierade med min nyblivna thailändska fru, Thitaree, kunde jag med förnöjelse se och konstatera den värme och den positiva nyfikenhet som hon fick möta.
Detta omslutande och välkomnande har upplevts än starkare efter att vi blivit bofasta i byn och Thitaree startade sitt lilla massageföretag.

Vad de än må hitta på där borta i Tingsryd och vilka tokiga beslut vår kommuns makthavare än må fatta under mottot ”hållbar ekonomi”, så går det inte att lägga ner eller att avveckla den mycket speciella andan som finns i Väckelsång.
Vi som bor här älskar vårt lilla samhälle och kommer att fortsätta att vara välkomnande och utvecklande och beredda att hjälpas åt när det behövs.

Det är i Väckelsång som livet är härligt!

Gunnar Holmström