Skip to Content

Öppet hus på Attendo Integrationsboende

Öppet hus på Attendo Individ och Familj Integrationsboende Väckelsång.
På torsdag 27/10 kl.17-19.
Välkomna!

Attendo Väckelsång Integration är ett integrationsboende för ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 13-19 år.
Vår verksamhet innebär att ge omsorg, skapa möjligheter till god integration i det svenska samhället, stöd i skolarbetet, skapa möjligheter till att bygga sociala relationer utanför boendet, skapa en meningsfull fritid och förbereda ungdomarna till att klara av ett självständigt boende.

Under det öppna huset kommer besökarna kunna möta boende och personal, ställa frågor, gå runt och titta på våra lokaler, gå en tipsrunda, träffa gode män och så bjuder vi på en bit mat.

Läs mer om Attendo här.