Skip to Content

Hängiven företagare och hembygdsman har gått bort

Conny Håkansson gjorde bygden levande

En av Tingsryd kommuns stora profiler, Conny Håkansson, har hastigt lämnat oss i en ålder av 72 år. Den välkände företagaren och hembygdsmannen från Väckelsång var en sann glädjespridare och entusiast vart han än engagerade sig.



Lantbrukare, snickare, krögare, jägare samt hembygdsman, lokalpatriot och eldsjäl i föreningslivet. Conny Håkansson hade många strängar på sin lyra och tycktes ha en aldrig sinande energi. I Väckelsång har han i decennier varit en centralgestalt, alltid starkt engagerad i samhällets utveckling.
Hemma på Makagård bedrev han först mjölkproduktionen och senare köttproduktion i kombination med hästuppfödning. Conny var dessutom verksam som snickare med egna firman Tröje Bygg.
På senare år kom han framför allt att bli känd som restaurangägare och krögare. 2012 öppnade han restaurangen Smålandsporten intill riksväg 27 vid södra infarten till Väckelsång. Connys stora intresse för matlagning i kombination med visionen om att skapa en ny mötesplats för såväl Väckelsångsbor som turister var en viktig
drivkraft. Inte minst i samband med Väckelsångsdagarna i slutet av augusti varje år blev Smålandsporten en självklar träffpunkt med mat, dryck, prisutdelningar och social samvaro.
Conny har också varit hängivet engagerad i Björkeborgs Byggnadsförening, de senaste åren som Valberedningens ordförande.
Conny Håkansson lämnar nu ett stort tomrum efter sig. Hans starka framåtdriv, glädjestrålande entusiasm och värnande om hembygden minns vi alla med stor tacksamhet.
Conny var alltid en stor inspirationskälla. Tack för alla dina insatser!

DAVID FÄRDIGH
BJÖRKEBORGS BYGGNADSFÖRENING