Skip to Content

Väckelsång enda kommundelen som inte tappar invånare

flyttlass_73114785.jpg
Tryck "läs mer" nedan för att läsa texten

Befolkningsförändringar i Tingsryds kommun: Enligt SCB:s siffror för församlingarna i kommunen under första kvartalet 2011 är Väckelsång den enda kommundelen som inte tappar invånare. Ingen flyttar in eller ut ur Väckelsång samtidigt som det föds fem nya personer i församlingen och fem personer dör. Störst tapp har Urshult där 10 flyttar ut, 3 föds och 11 dör. Totalt är folkmängden i kommundelarna enligt följande: Tingsås 3643, Almundsryd 2244, Urshult 1765, Väckelsång 1523, Södra Sandsjö 1079, Linneryd 1049 samt Älmeboda 888.