Skip to Content

STÖD Björkeborg

Björkeborg – En lokal för alla i samhället.

Björkeborg är en ideell samhällsförening som bl a erbjuder lokaler till oss alla i samhället för olika tillfällen i livet, allt från studentfester, födelsedagskalas, bröllop, föreningsmöten till begravningssammankomster.
Lokalen är unik med sin storlek där många kan träffas (ca 150 personer) tex vid kommunal information och liknande.
Detta till en låg kostnad.
Föreningen hanterar dessutom Nattpatrullens verksamhet för ett säkrare samhälle.
All verksamhet och löpande skötsel hanteras och utförs av ett fåtal personer helt på ideell bas så kostnaderna hålls på en mycket låg nivå.
Inkomsterna består till ca 50% av olika kommunala och privata bidrag samt gåvor och resterande 50% av hyror och medlemsavgifter, etc.
Utgifterna är framförallt knutna till driftskostnader, el, vatten, avlopp, renhållning etc, tillsammans ca 75% av årsutgifterna vilka vi inte kan påverka någon större omfattning.

Björkeborg i pandemins spår.

Under 2020 och 2021 har den ena uthyrningen efter den andra ställts in eller inte blivit aktuell vilket inneburit att de flesta inkomster från dessa tillfällen uteblivet.
Dessutom har energikostnaden för lokalen ökat med avsevärda belopp under sista kvartalet.
Summan av det hela är att nu går föreningen med underskott och vi ber därför alla som vill behålla Björkeborg i samhället, såväl privatpersoner som företag, att stödja oss med ett bidrag, smått som stort, till vår samlingslokal.

Privatpersoner: Swisha ditt stöd till 1230503425, meddelande STÖD eller använd bankgiro 5006-4484.

Företag: Använd bankgiro 5006-4484, ange avsändare så skickar vi kvitto