Skip to Content

Per Magnus skriver Corona-trilogi


Psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson med skrivarlya utanför Växjö
skildrar Coronapandemins konsekvenser i trilogin ”Corona - En psykoanalytikers dagbok”.
Nyligen utkom del två.

Psykoanalytikern och idéhistorikern med skrivarlya i Lidhem

Psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson skriver en dagboks-trilogi där han speglar Coronapandemins förlopp och konsekvenser i samhället. I den precis nyutkomna del två samtalar han bland annat med läkare, psykologer, vårdbiträden, akademiker och konstnärer.
– Jag vill skildra de psykologiska, ekonomiska och mänskliga reaktionerna.

Per Magnus är en av Sveriges ledande psykoanalytiker och idéhistoriker. Han är hemmahörande i Göteborg men har också sedan 1981 även en skrivarbostad i Lidhem, strax norr om Väckelsång.
– Här ägnar jag mig åt både läsning och skrivande. På somrarna cyklar jag dessutom ofta och regelbundet. Nu under Coronapandemin har jag tillbringat extra mycket tid i de småländska skogarna.
Coronapandemin har haft stor inverkan på allas människors liv, något som även gäller Per Magnus och hans yrkesutövning som psykoanalytiker.
– Istället för att träffas fysiskt så har det av nödvändighet blivit fler samtal på telefon eller zoom-möten. Även om det fungerar så blir det ändå en förlust i närvaro. Man går miste om en viktig del av den rumsliga kontakten.

Per Magnus har noggrant följt Coronapandemin sedan utbrottet för ett år sedan. Med utgångspunkten att få mer kunskap om Covid-19 och dess effekter har han samtalat och intervjuat människor med olika professioner, bland annat läkare, psykologer, vårdbiträden, akademiker och konstnärer.

– Syftet har varit att ta del av de psykologiska, ekonomiska och mänskliga reaktionerna på pandemin.
Samtalen har resulterat i ”Corona – En psykoanalytikers dagbok”, en trilogi där första delen släpptes i somras. I den precis utgivna del två skildras perioden 18 maj till 28 september 2020, då dödstalen sjunker och det väcks förhoppningar om att det värsta är över. Idag vet vi att så inte var fallet. Det kom en andra Corona-våg. Osäkerheten kring förloppet och utvecklingen är ett genomgående drag i Corona-dagböckerna. Det gäller inte minst bland forskare och kliniker, som ofta inte kunnat ge några tydliga svar på allmänhetens frågor och ibland har beskeden varit divergerande.
– Att vetenskapsmän diskuterar intern är helt i sin ordning men när vetenskapliga auktoriteter inte kan komma överens inför allmänheten och bråkar inför öppen ridå så blir det djupt plågsamt. Konsekvensen blir att vetenskapens trovärdighet undermineras och relativiseras.

I den avslutande delen som är tänkt att vara klar framåt sommaren avser Magnus skildra de stora förhoppningar som är knutna till vaccineringen.
– Det finns idag en djup psykisk trötthet och människor ser vaccinationen som en befriande, definitiv lösning som ska innebära att man får sin frihet tillbaka, det vill säga möjligheten att resa, träffa människor och gå på kulturaktiviteter. Det är ett djupt ackumulerat, desperat behov.
Risken är enligt Per Magnus att förväntningarna krockar med en mer krass verklighet.
– Människor kan tänka följande, jag gjorde stora uppoffringar under ett år och nu när jag äntligen är vaccinerad så kan jag återgå till det tidigare livet och bete mig som jag vill.
Men den inställningen kommer att kollidera med det faktum att några av restriktionerna sannolikt kommer att finnas kvar även efter vaccineringen.
Långsiktigt tror dock Per Magnus att minnet av Coronapandemin ganska snabbt kommer att blekna. Frånsett de som brutalt drabbats, indirekt eller direkt, av pandemin så kommer perioden falla i glömska i de flestas medvetande.
– Vi lever i en epok präglad av historielöshet. Det är ”här och nu” som dominerar vår tillvaro.

Per Magnus är nu i full gång att planera det som ska bli Coronadagboken del tre.
– Jag kommer fortsätta ha kontakt med läkare, exempelvis Christer Andersson som medverkat i både del ett och två. Sedan vill jag samtala med sjuksköterskor och undersköterskor som jobbat med Covid-19-patienter. Dessutom tänker jag ha med filosofer och några röster från Frankrike, som är mitt andra hemland.
Hur ser Coronasituationen ut i Frankrike för närvarande?
– Med sina cirka 80 000 döda har de ungefär samma dödlighetstal som Sverige om vi tar hänsyn till invånarantal. Siffrorna över smittspridningen är likartade. Just nu pågår en livlig debatt mellan vaccinförespråkare och vaccinmotståndare. Vaccinskepsisen har varit utbredd i Frankrike men myndigheterna anser sig ändå har goda förhoppningar om att förnuftet ska segra. Och en hel del talar för att så kommer bli fallet.

DAVID FÄRDIGH