Skip to Content

Bottensatsning ger toppanläggning vid Sandgårdslandet!

Sandgårdslandet2komprimerad.jpg
"Åke Karlsson,Åke Mac Persson och Bernt Johansson sandar inför badsäsongen."

Inför sitt stundande årsmöte kan Fiskestad Byalag blicka tillbaka på ett aktivt verksamhetsår med stora förbättringar vid dess pärla, Sandgårdslandet. Läs mer - tryck på rubriken

Ramp för att öka tillgängligheten har blivit anlagd, konstruktörer och verkställare har Jörgen Åkesson och Leif Johansson varit. Rampens tillkomst gör att det blir lätt att passera genom den sandbelagda stranden för att kunna ta del av hela det vackra området.

För att förbättra badmöjligheterna har hela botten sanerats med grävmaskiner, som har grävt upp all dy till ett djup av fast lerbotten, som sedan vid två tillfällen har fyllts på med sand. Dels i samband med saneringen och dels som ett lager på isen, som i samband med vårens ankomst kommer att sjunka till botten och utgöra grunden till en fullgod insjöbadplats.

Till alla Väckelsångsbor, turister, båtägare mm kan vi säga välkomna till Sandgårdslandet oavsett om Ni är badande, grillande eller njutande av den vackra platsen.

Fiskestad Byalag

Sandgårdslandet1komprimerad.jpg
"Jörgen och Leif bygger ramp."

Sandgårdslandet3komprimerad.jpg
"Åke Karlsson får sanden på plats."