Skip to Content

Björkeborg – Mer än bara en lokal för alla i samhället.

Björkeborg är en ideell samhällsförening som bl a erbjuder lokaler till oss alla i samhället för olika tillfällen i livet, allt från studentfester, födelsedagskalas, bröllop, föreningsmöten till begravningssammankomster till mycket låg kostnad.
Lokalen är unik med sin storlek där många kan träffas (ca 150 personer) tex vid kommunal information, teaterföreställningar, konserter och liknande.
För ett säkrare samhälle har Björkeborg Väckelsångs största skyddsrum att användas i orostider.
Föreningen hanterar dessutom Nattpatrullens verksamhet.
En hjärtstartare finns tillgänglig dygnet runt om behovet skulle uppstå.
All verksamhet och löpande skötsel hanteras och utförs av ett fåtal personer helt på ideell bas.

Men tillsammans blir vi starkare och DU är väl medlem i föreningen??
Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2022.
Årsavgift: 150 kr/person eller 300 kr/familj. 500 kr/företag.
Swisha till 1230503425 eller använd bankgiro 5006-4484. Glöm inte att uppge ditt namn som avsändare!!