Skip to Content

Hänt och händer i kyrkan

kören.jpg
Körflickorna som smyckade kyrkan till konserten 23/6.
Do-kören (6-9 år) tis 15.30-16.30
Re-kören (10-12 år) ons 15.00-16.00
Ungdomskören (13-20 år) ons 17.00-18.30
Kyrkokören (blandad vuxenkör) tors 19.00-21.00

”Leva tillsammans så bra som möjligt”
Föredrag 27 oktober 19.00 i Sockenstugan. Magdalena Hjortstorp, Svenska kyrkans Familjerådgivning i Växjö, talar om vikten av att vårda kärleksrelationen. Fika.

Jörgen Åkesson_1.JPG
Hur gick det med sommarkyrkan?
Utställningen ”Minnenas apparater” samlade 273 besökare och i de olika arrangemangen måndag-lördag deltog 447 personer. Här ovan syns Jörgen Åkesson i pedagogisk iver under invigningen av utställningen. Tack till alla som bidrog i utställningen och tack till alla som ställde upp med att baka och/eller servera.

ngaren Thor.jpg
Vid församlingsresan 13/7 åkte vi med ångaren Thor och fick uppleva slussarna i Åby och ett hällande regn.

Protokoll fört vid möte med Weckelnet 2010-09-23 i Björkeborg, Väckelsång

Protokoll fört vid möte med Weckelnet 2010-09-23 i Björkeborg, Väckelsång
Närvarande: Ca 40 st.
§ 1 Inledning/Öppnande
Anders Blomquist inledde med att hälsa alla välkomna och föreslog Ulf Danielsson till att leda mötet.
Ulf inledde med att presentera vad fiber är och vilka möjligheter det ger för framtidens kommunikation. Han talade även om hur man gjorde i Åby när man startade byanätet. Pekade på vilka kostnader som kan sparas för den enskilde fastighetsägaren i form av billigare telefon, internetuppkoppling, TV, larm, mm….. .

Välkomna tillbaka till en ny termin med

Gympan ht 2010 söndagar 18.30 – 19.30 5/10 – 21/11
i skolans Sporthall 20 kr/gång eller 150 kr/termin
(+ medlemskap i VIK)
Ledare: Ingrid Henriksson Tel 0470-336 85 Mail ingrid@join-v.se

Bilder från Konstrundan 2010, Hembygdsgården

alla.jpg

Foto Rune Lundberg och Erling Hjelmberg

På stående fot! - Kurs i Björkeborg

På+ståend2...jpg
På+ståend1...jpg
Argumentera för din sak! Få andra att ta till sig ditt budskap!
Skapa en bra stämning!
Är du företagare så har du säkert märkt att det är som att ha två yrken. Dels det som du redan
kan; lantbruk, mat, hälsa, trädgård etc. Men också yrket; att vara företagare. Den delen glöms lätt
bort. Som företagare skall du kunna presentera dig på ett säljande sätt. Du har kanske också
anställda som skall stimuleras till goda resultat och så alla kunder som skall bemötas så de inte bara köper en gång utan också återkommer.

Har du blivit av med din cykel?

100906_cykel_0872.jpg
Denna ligger sedan en vecka i skogskanten på Källedalsvägen Väckelsång.

Tipspromenad! Start söndag 5 sep.

Nu drar vi igång höstens tispspromenader. Start Söndagar kl 10-11 vid Björkeborg.

Väckelsångs IK.

Stormöte om bredband via fiber runt Väckelsång

Weckelnet_logga.jpg

Välkommen till ett stormöte om bredband via fiber runt Väckelsång
torsdagen den 23 septemer 2010, kl. 19.00 i Björkeborg.

Prenumerera på innehåll