Skip to Content

SANDGÅRDSLANDET

sandgÃ¥rdslandet_Panorama3.jpg I min barndom, på 30-40—talet, innan duschar och badkarens tid, var sjöarna på somrarna en naturlig plats att förena nytta med nöje, där kunde man bada och hålla sig ren. I Fiskestad var Sandgårdslandet den närmaste platsen vid sjön. Dar var ett par fiskebodar de kallades nätlador, och några båtplatser. Det var här byns folk kom efter avslutat arbete med betgallring, höskörd o.s.v för att rengöra och svalka av sig samt att träffas och prata. I mitten på 50-talet hade Väckelsångs kommun simskola vid Sandgårdslandet, då anlades en mindre brygga och omklädningsrum byggdes samt även toaletter. När simskolan lades ned och duschar och badkar fanns mer i hemmen så minskade badningen vilket gjorde att vassen bredde ut sig. På 80-talet tog vi från byn och fskevårdsföreningen tag i att bekämpa vassen med en specialgjord båt som hade ett klippaggregat. Vi höll på i många år med gott resultat. Bord och bänkar sattes upp och en grill murades. Vi bildade Fiskestad byalag som fick till uppgift att försköna och utföra båtplatser utmed stranden. Marken var så kallad landvinning som blev vid sjöns sänkning 1896. Alla fastigheter fick del av denna mark. Kontakt togs med markägaren där vi planerade området, ett hyreskontrakt gjordes om 4000 kvm och att gälla i 50 år från 1991, ett servitut på vägen ner har också skrivits. Så började upprustningen av stränderna för att få båtplatser, mycket ideellt arbete utfördes både med handkraft och med maskiner. Nu finns det ett 80-tal båtplatser. Ny brygga anskaffades och ett grillhus är byggt samt förråd. År 2007 gjordes en överbyggnad över sittplatserna. Sittmöbler och bord införskaffades. Fiskestad byalag har en årlig fest, sista fredagen i juli, som ger ett bra överskott och behållningen används till underhållet. Styrelsen kom på ett bra förslag när bryggan byttes, andelar såldes för 200 kronor st. Utan ideellt arbete skulle det inte gå att hålla igång denna lilla pärla, som är ett underbart vackert utflyktsmål i vacker natur och med ett rikt fågelliv. Från väg 27 och vid 4-vägskorsningen i Väckelsångs samhälle ta mot Boaryd och kör ca 2km, väg till höger, vägvisare Fiskestasjön. Ivan Johansson Väckelsångs hembygdsförening