Skip to Content

Veckeln

Av Lars-Erik Englund

Webbredaktören och jag var ute och letade efter sjön Veckeln häromdagen igen. Vi tror oss veta, i grova drag, var den låg någonstans. Våra efterforskningar började med Väcklingeö som vi ansåg borde ha legat i Veckeln. På ekonomiska kartan från 1949 anges ytterligare två ö-namn, båda belägna mellan södra delen av Väckelsångs samhälle och Åsnen: Bokön och Lingön. Ni som brukar cykla ner till badplatsen vid Ursötorp passerar båda ”öarna” längs er färd. Vår nu utvidgade hypotes säger att de tre öarna bör ha legat i Veckeln.

Ove Johanssons bidrag här på väckelsång.se ger oss nya tankar och uppslag. Följande mening citeras ur hans artikel. "Drottningen snart 14 år gammal är på sin första eriksgata, kommer till Väckelsång bara några mil från den Danska gränsen som har ett vackert läge strax norr om sjön Veckeln". Denna tidiga 1600-talstext säger faktiskt att det då fanns en sjö med namnet Veckeln.

Betraktar man Veckeln från någon plats längs vägen söderifrån, till exempel nära nuvarande Kroksjön, som borde ha varit en del av Veckeln med tanke på topografin, så skulle det ju kunna stämma. Väckelsång låg norr om sjön från denna utsikt. Uppgiften skulle också kunna tolkas så, fast något mer krystat, att Fiskestadssjön då, på det tidiga 1600-talet, var en del av Veckeln. Häradskartan från 1663 är inte särskilt detaljrik men det finns knappast något som tyder på att det skulle ha funnits en sjö Veckeln här och då, enligt den som upprättade kartan. Kan sjön ha försvunnit mellan 1630-talet och 1663, eller var sjön så sumpig 1663 att den inte klassades som sjö längre? Många frågor – få svar. Fortsättning följer.

Sener som möter en i trakterna kring "Vikarna" (Wecklingevik ??)
Foto: Ulf Olofsson
Vecklinge vik_2009 09 02_0002_redigerad-1.jpg

Vecklinge vik_2009 09 02_0009_redigerad-1.jpg