Skip to Content

Upptaktsmötet

Den 26 januari samlades ett tiotal personer på Hembygdsgården för att diskutera utgivning av en ny hembygdsbok. Det är tio år sedan den senaste utkom. Ett femtontal personer har lämnat in bidrag, några har lämnat in flera. Men, det finns plats för ytterligare bidrag. Så vässa pennan och skriv!

Nästa möte: 16 mars, kl 19.00

Manusstopp: 1 april 2015

Ni som ännu inte skickat in manus och ni som skickat in manus på papper ombeds vänligen att skicka en digital kopia till: vsang.hembygd@gmail.com

Nu är vi igång och en bok kommer det att bli!

Hembygdsföreningen