Skip to Content

Sveriges drottning i trafikolycka i Väckelsång.

Som reporter för Väckelsång.se skall jag intervjua några personer som var vittne till olyckan, Olyckan som inträffade den 5 oktober i den branta backen vid Norragård,Isac Ringius 6 år sonson till ägaren på Norragård såg hur drottningens vagn sjönk ned i en grop, hästarna ryckte till och den främre axeln gick av. Drängen Oskar säger att vagnen skall repareras på gården. Eftersom MIGsvetsen inte är uppfunnen skall axeln smidas ihop på gårdens smedja. Drottningen snart 14 år gammal är på sin första eriksgata, kommer till Väckelsång bara några mil från den Danska gränsen som har ett vackert läge strax norr om sjön Veckeln. Prästmannen Tiberius säger att han erbjuder drottningen nattlogi på prästgården, övernattningen sker i en gäststuga som drottningen farfar Karl en gång övernattat i, stugan kallas därför kungsstugan. Drottningen som trots sin ungdom redan varit drottning i 8 år sedan pappa Gustav Adolf stupade i kriget, skall denna dag den 6 oktober lägga en grundsten till en ny kyrka. Jag får nu tillfälle att ställa några frågor direkt till hennes höghet drottning Christina av Sverige- ” H.H.D. är ju förlovad med kusinen Karl Gustav när kan det tänkas ett bröllop ”, ” ingen kommentar”. ”Vad erhåller Prästmannen Tiberius i ersättning för mattlogit? ””Jag kommer att giva Östad södregård som gåva” ”Vad erhåller Hemmansägaren Ringius för att han styrt med att vagnen nu år lagad?” ”Som tack kommer gården efter denna dag att heta Styragård som tack för att de styrt med att vagnen blev lagad”.
Jag lämnar nu Väckelsång eller Weckelsång som det hette på den tiden. För att kunna göra detta reportage var jag tvungen att gå några hundra år tillbaka i tiden och söka i gamla dokument.
Min fråga nu om du kan lista ut vilket år denna olycka skedde?

Lägg gärna in en kommentar med ert svar på vilket årtal
Ove Johansson i tiden
Styragarden_0001_redigerad-2.jpg