Skip to Content

Låtar och lekar från Väckelsångs socken

Ett nytt nothäfte med över 40 låtar från Väckelsång med omnejd är framtaget i samarbete mellan
Väckelsångs hembygdsförening och Smålands musikarkiv.

Häftet innehåller noter och historik om spelmän från trakten nedtecknade av Fabian Karlsson, hembygdsforskare och initiativtagare till bildandet av Väckelsångs hembygdsförening.

Bland omnämnda spelmän finns Johan Jäng, mästerspelman, vars stuga finns bevarad i hembygdsparken.

Sedan 2012 har hembygdsföreningen årligen anordnat spelmanstämma vid ”Jängastugan” till hans minne. Vid årets femårs jubileum blev det publikrekord med ca 60 åhörare och 25 spelmän från olika spelmanslag i södra Sverige, men också från Minneapolis.

Förutom allspel under ledning av Viola Ek, Kulade Ingela Eilert från ASI spelmanslag i Minneapolis och Magnus Gustafsson och Eva Johansson, båda riksspelmän, spelade upp några av låtarna från häftet.

Därefter var det sedvanligt buskspel tills ”orken tröt”.

Nothäftet finns att köpa för 80:- hos Smålands spelmansförbund, Smålands musikarkiv, Musik i Syd
samt Väckelsångs hembygdsförening.

/Carina Elmqvist