Skip to Content

Inventering dag- och spillvattenledning i Väckelsång vecka 17-23

På uppdrag av Tingsryds kommun kommer Svapipe AB att kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Väckelsång under vecka 17-23.
Anledningen till denna undersökning är på grund av stor belastning av tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Detta medför en onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.
Fastigheter kommer att beröras och beträdas flertalet gånger av personalen från Svapipe. Personalen på Svapipe behöver inte tillgång in i er fastighet så ni behöver ej vara hemma när undersökningen sker.
För att på snabbaste sättet undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök.
Inför ledningsinventeringen ber vi er göra följande:
Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, även golvbrunnarna, som inte alltid används. Detta för att undvika att röken kommer in i er fastighet.
Har ni frågor kring arbetet är ni välkomna att ringa VA-ingenjör via växeln på telefon: 0477-441 00