Skip to Content

Idéhistoriker och psykoanalytiker med skrivarlya i Väckelsång

Per Magnus Johansson är en av Sveriges ledande psykoanalytiker. Den Göteborgsbaserade idéhistorikern, forskaren och författaren har under somrarna sin skrivarlya i Lidhems gamla skola utanför Väckelsång. Senaste boken heter ”En spricka i språket” och handlar om två idéhistoriska giganter, Sigmund Freud och Karl Marx.

 • Båda är tänkare som öppnar upp för frågeställningar och gärna inbjuder till tolkningar.

Förutom Göteborg och Paris är Björkhaga i Småland Per Magnus fasta punkt. Särskilt sommartid tillbringar han gärna tid i den före detta skolbyggnaden, som ligger i anslutning till Lidhems säteri på kommungränsen mellan Växjö och Tingsryd. Huset har han ägt sedan 1981. 

 • Det var en ren slump att jag hamnade här, men jag trivs jättebra i den småländska miljön. Jag ägnar mig framför allt åt läsande och skrivande. Och så cyklar jag mycket. Förutom själva motionen så frigör cyklingen både tänkandet och reflekterandet. 

Per Magnus har ytterligare en koppling till Kronobergs län och Växjö. Under flera år var han nämligen medlem i juryn för Pär Lagerkvist-priset, som instiftats av Växjö kommun till minne av nobelpristagaren. 

 • Juryn sammanträdde ofta i mitt mottagningsrum i Göteborg. Det var där vi kom fram till de första pristagarna; Kristian Lundberg, Eva Ström och Lars Norén. 

Vilken är din egen relation till Pär Lagerkvist?

 • Jag har läst honom regelbundet i mitt liv och jag är en stor beundrare av både hans dikter och prosaverk, bland annat har Gäst hos verkligheten och Barabbas betytt mycket för mig. 

Det var just genom litteraturen som Per Magnus i sin ungdom upptäckte Sigmund Freud och psykoanalysen.

 • Jag läste surrealisterna, bland annat André Breton som var starkt influerad av Freuds drömtydningar. 

Sigmund Freud och psykoanalysen har sedan dess varit Per Magnus ständiga följeslagare i livet. Idag undervisar han i idéhistoria, handleder psykologer och psykoterapeuter, skriver böcker samt bedriver privatpraktik, allt med psykoanalysen som röd tråd och gemensam nämnare. Psykoanalys som teori och metod har sitt förmodligen starkaste fäste i Frankrike. I Sverige hade den sin storhetstid 1968 till 1990.

 • Såväl marxismen som psykoanalysen hade en enorm påverkan på 68-generationen. Lärorna ansågs ha en emancipatorisk kraft och utgöra en viktig del av en frigörelseprocess som skulle befria människan från förträngande mekanismer på både samhälls- och individnivå.   

Att psykoanalysen i vår tid tappat i popularitet beror enligt Per Magnus mycket på dagens samhälles fixering vid snabba och enkla lösningar.

 • Runt 1990 började man prata om lyckopiller. Det började förespeglas att man genom att äta ett piller skulle bli lycklig som människa. Det vore fantastiskt om det fanns sådana snabba lösningar, men så enkelt är det ju knappast. Psykoanalysen är tvärtom en tämligen tidskrävande behandlingsmetod, som fordrar mycket engagemang och närvaro såväl från psykoanalytikern som klienten.

 • Det bygger på ömsesidig närvaro och ärlighet.

Vilken är psykoanalysens styrka som behandlingsmetod?

 • Den ger dig tillgång till din egen historia. Du får veta mycket om dig själv. Dessutom bidrar psykoanalysen till ett mer nyanserat och reflekterande förhållningssätt. 

Att genomgå psykoanalys kan vara befriande men också smärtsamt.

 • I berättandet kan det öppnas luckor i ditt inre, till exempel bortglömda och bortträngda känslor av smärtsamma besvikelser. 

En del hävdar att det inte är meningsfullt att älta gamla saker och menar att det är bättre att bara gå vidare, vad anser du om ett sådant förhållningssätt?

 • Om du kan gå vidare på ett bra sätt utan att prata och analysera varför tidigare erfarenheter slutat i besvikelse så visst, gör det! Men jag ställer mig tvivlande. En människa som genomgår psykoanalys kan uppnå stora förändringar menar Per Magnus. Bland annat bidrar behandlingsmetoden till en större mognad. 

 • Man får en bättre förmåga att lösa konflikter, både med andra människor och inom sig själv. Dessutom kan psykoanalysen bidra till en ökad tillit till det egna livet. Man får en bättre självkänsla.

Fast långtifrån alla är lämpliga för psykoanalys framhåller samtidigt Per Magnus.

 • Metoden förutsätter en egen arbetsinsats och att man är villig att öppna upp sig själv och tycker om att sätta ord på sina känslor. Per Magnus är en produktiv författare. Hans senaste bok heter ”En spricka i språket” och är skriven tillsammans med Sven-Eric Liedman, känd idéhistoriker och tillika en nära vän till Per Magnus. 

 • Vi har känt varandra väldigt länge. Sedan 20 år tillbaka träffas vi en gång i månaden för att samtala och diskutera texter och böcker som vi läst. Men det här är första gången som vi skrivit en bok tillsammans!

Sven-Erics specialämne är marxismen och boken handlar just om Karl Marx samt om Per Magnus långvariga inspirationskälla Sigmund Freud. Det är således två idéhistoriska giganter men också två väsensskilda tänkare, eller?

 • Förutom att de båda haft ett enormt inflytande så finns flera andra beröringspunkter. Deras idévärldar öppnar upp för frågeställningar och inbjuder gärna till tolkningar. Dessutom är båda intresserade av att studera spänningen mellan djup och yta.

Ytterligare en gemensam nämnare enligt Per Magnus är att deras idéer och tankar missbrukats.

 • Ja, och det är en av anledningarna till att vi skrev boken. Både marxismen och psykoanalysen har ibland förvanskats till dogmatism. När det gäller marxismen har vi stalinismen som det allra mest perverterade exemplet. Inom psykoanalysen har det förekommit personer som framträtt som dogmatiska sanningssägare. Sven-Eric och jag vill istället lyfta fram marxismen och psykoanalysen som tankevärldar som kan ge ledtrådar i vårt sätt att förstå oss själva och världen. 

”En spricka i språket” släpptes i höstas men Per Magnus har redan påbörjat arbetet med nästa bok, där även denna gång Sigmund Freud har en central roll.

 • Det ska bli en stor bok om Sigmund Freud och August Strindberg!DAVID FÄRDIGH

Per Magnus är Göteborgsbaserad men har en skrivarlya i den före detta skolbyggnaden Björkhaga vid Lidhem utanför Väckelsång.