Skip to Content

Förre detta Väckelsångsbo kryssades in i Riksdagen

Rebecka gick från miljöaktivist till att bli riksdagsledamot

Naturupplevelserna vid barndomshemmet i Snärshult utanför Väckelsång fick Rebecka Le Moine att bli naturbiolog och miljöaktivist. Nu tar hon språnget in i Riksdagen för Miljöpartiet efter att blivit inkryssad av väljarna.
– Det hade jag inte trott i mina vildaste drömmar, men jag känner mig otroligt glad och hedrad och ska göra allt för att leva upp till förväntningarna.

Regeringsfrågan är fortfarande oklar när Växjöbladet/Kronobergaren pratar med Rebecka Le Moine. Riksdagen går i väntans tider och ingen vet vad som kommer hända imorgon.
– I den här ovanliga situationen är det många som känner oro. Riksdagen är just nu en arbetsplats utan ledning. Inget vet vad som kommer att hända men alla försöker jobba på.

Att bli invald i Riksdagen var en omtumlande upplevelse för Rebecka. Hon har gjort sig känd som en stark miljödebattör och miljöaktivist som kämpar för den biologiska mångfalden, och 2017 blev hon utsedd till Årets Miljöhjälte av Svenska Världsnaturfonden. Men frånsett att vara språkrör för Gröna Studenter så har hon ingen tidigare partipolitisk erfarenhet.
– Nej, jag har aldrig haft något politiskt uppdrag på kommunnivå eller i någon politisk nämnd. Så det här är en stor omställning. Att gå från att vara aktivist till att bli riksdagsledamot är verkligen en stor kontrast.

Rebecka blev nominerad och tackade ja till att vara med på Miljöpartiets riksdagslista i Östergötland, men att hon faktiskt skulle lyckas bli invald fanns inte i hennes föreställningsvärld.
– Det kom helt överrumplande. Inte ens i mina vildaste drömmar hade jag trott det.
Men med över 1000 personkryss så var riksdagsplatsen ett faktum.
– Jag är glad och hedrad. Nu ska jag försöka göra allt för att leva upp till mina egna och mina väljares förväntningar.

Värnandet av den biologisk mångfalden är det som ligger Rebecka varmast om hjärtat och den profilfråga som hon kommer fortsätta att driva som riksdagsledamot. Och mycket finns att göra. Sverige framhäver sig ofta som ett föregångsland när det gäller naturvård, men Rebecka menar att det till stor del är en myt.
– Det mesta av den svenska skogen är planterad gran och tall, andelen urskog är väldigt liten. Sverige lever dessutom inte upp till sina internationella åtaganden. Enligt Nagoyaavtalet ska minst 17 procent av landytan ha ett ekologiskt representativt skydd till år 2020. Idag når vi bara upp till fem procent när det gäller den produktiva
skogsmarken!

Rebeckas hängivna intresse och engagemang i miljöfrågor härrör från uppväxten i de natursköna trakterna vid barndomshemmet i Snärshult, beläget strax söder om Väckelsång.
Med skog och sjö inpå knuten blev det naturligt att vistas mycket ute i naturen.
– Det var en underbar miljö att växa upp i! Att kunna plocka svamp, lyssna på fåglarna, leka i skogen och fiska i Kroksjön, det är sådant som jag önskar och vill att även kommande generationer ska få uppleva. Det är grunden till mitt naturintresse och miljöengagemang.
I Riksdagen har Rebecka fått plats i Skatteutskottet och är även ersättare i Miljö- och Jordbruksutskottet, det sistnämnda känns som hennes hemmaplan.
– Absolut, de frågorna känner jag mig hemma i. Skatteutskottet är en större utmaning men där kommer jag nog framför allt jobba för grön skatteväxling.

DAVID FÄRDIGH

OBS!
Läs hela reportaget i Växjöbladet/Kronobergaren fredagen den 16 november.