Skip to Content

Ett märkligt träd och en framsynt person

axel elmqvist.jpeg
Reportage, av Ivan Johansson, Björkeborgsgatan, Väckelsång, som varit infört i tidningen Kvällsstunden.

Detta träd, en gran växte i Väckelsång i Kronobergs län, närmare bestämt på Söftestorp Ugglegårds ägor på en utskift nära gränsen till Tingsås socken allt i Tingsryds Kommun. Där gjordes stora avverkningar under de kalla vintrarna på 1940-talet, allt med handkraft, utkörning med häst. Det var någon spjuver som liknade utskiftet vid finska Petsama, så det fick heta det i folkmun. Granen hade blivit avbruten vid 2 ½ meters höjd och då hade det slagit ut 7 st stammar som växte upp till olika storlekar.

Tryck "läs mer" nedan för hela reportaget

I mitten av 1960-talet började några av stammarna att vissna, den hade blivit friställd vid de tidigare avverkningarna. När den kom från skugga till solljus tålde den inte det vid stormarna. År 1969 blåste den sönder så torka och storm tog död på detta märkliga träd.

Så till personen som står intill granen, han heter Axel Elmqvist, född 1901 på gården Boarydsudd i Söftestorp, som han senare övertog och brukade. Jag skrev i inledningen en framsynt person. Efter kriget när priser på alla varor började stiga sa folk ”hur skall detta sluta”. Axel hade sin egen teori ”det är bara att sätta dit en nolla till” och där är vi nu och tillock med två nollor. Det var en lantbrukare som hade sålt en kviga för 450 kronor han tyckte det var bra, då sade Axel till honom att om 10-15 år frå du 10 gånger så mycket.

Ordet pessimist tror jag inte fanns med i hans ordval. En humorist blir aldrig svarslös.
När flygfältet i Uråsa byggdes 1959 åtog sig Södra Skogsägarna hela avverkningen av skogen, det blev en dålig vinter, så det blev svårast med utkörningen. Då var det en, ej medlem i Södra som sa till Axel, som var medlem, att dom blir tvingade att hjälpa till med utkörningen, repliken kom blixtsnabbt ”dom som inte är medlemmar tar dom och slänger i hålorna och körer på”.

Axel tog körkort tidigt, det var ett gäng som var i Växjö och dom missade tåget, men Axel var och köpte en bil så dom kom hem.
Mina föräldrar samt Axel och hans fru bodde på samma äldreboende i Väckelsång, det var 1989. Jag hämtade hem dom till oss på kaffe, då hade golfbanan på Lidhem påbörjats. Far och Axel var med och tittade, dom ansåg att det var inte vettigt att göra så med fin åkermark. Jag var nere på boendet i slutet av veckan, då sa en av biträden, ”vad gjorde du med gubbarna i söndags de har inte varit rediga sen dess”
Beträffande golfbanan sade Axel att det är nog bara en fluga, den kommer inte att bestå och idag finns den inte.

Kommentar till Ivans reportage i Kvällsstunden

Väckelsång
Jag läste i Kv nr 12 Ivan Johanssons berättelse om en rekordgran i socknen från förra seklet, samt om en intressant person från samma tid.
Insändaren styrker Ivans engagemang och intresse för kultur och folkliv.
I en tidigare insändare kunde man ta del av Ivans arbete i Väckelsångs hembygdsförening med att bevara gamla tiders bruksföremål, bilder och även byggnader.
Jag rekommenderar ortens folk och alla andra att besöka den intressanta och välskötta hembygdsgården i Väckelsång.
Åke i Svenshult